I am a commercial photographer primarily specializing in FOOD, STILL LIFE and LIFESTYLE photography.

CREATING images that capture specific MOODS and EMOTIONS with play of light and shadows.

Background in the advertising and design area supported my good knowledge of all the production phases, including creating concepts, photography and post-production works.
The range of services provided is subject to an individual consultation.

Each concept of works will be a tailor-made package to best suit the client’s needs.

PHOTOGRAPHY | ART DIRECTION | PRODUCTION | POST-PRODUCTION


Som komerčný fotograf so špecializáciou na jedlo, zátišie a lifestyle.

Súhrou svetla a tieňov na fotkách zachytávam nálady a emócie.
Skúsenosti získané z oblasti reklamy a dizajnu využívam v priebehu celého procesu,
počnúc tvorbou kreativneho konceptu cez fotografovanie až po samotnú retuš.
Rozsah poskytovaných služieb si je možné dohodnúť v rámci individuálnej konzultácie.

Každý koncept je veľmi špecifický, vytvorený priamo pre potreby klienta.

FOTOGRAFIA | KREATÍVA | PRODUKCIA | RETUŠ

Marco Balaz Portrait